Houd klanten 10% langer in uw winkel

 

Tijdens een tweetal onderzoeken werden mensen blootgesteld aan bekende en onbekende muziek tijdens het winkelen. De proefpersonen werd achteraf gevraagd of ze langer winkelden met bekende of onbekende muziek. Hoewel ze zelf aangaven het idee te hebben langer te winkelen wanneer er bekende muziek opstond, bleek uit het onderzoek dat dit niet het geval was. Bij onbekende muziek bleven mensen bijna 10% langer in de zaak waarbij door de deelnemers de winkeltijd op slechts 60% van de daadwerkelijke tijd werd geschat. Een verklaring hiervoor is dat bekende muziek voor meer opwinding zorgt bij klanten, waardoor ze minder rustig rondlopen en eerder vertrekken.

Lees hier meer over het artikel.

Terug naar Nieuws