Privacy en veiligheid

BizMusiq is een zakelijke muziekdienst van Tribe of Noise BV, Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH te Amsterdam.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en uw recht om uw eigen persoonsgegevens te beheren (inzien, aanpassen of verwijderen). Hieronder vindt u meer details over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en mocht u vragen, verbeterpunten of opmerkingen hebben dan kunt u ons bereiken via mydata@tribeofnoise.com of onze klantenservice bellen op 020 775 44 11.

Verwerken wij uw persoonsgegevens?

Ja, bij het afsluiten van een BizMusiq abonnement geeft u ons daar toestemming voor.

Wat verzamelen we aan persoonsgegevens?

BizMusiq is een zakelijke online muziekdienst voor ondernemers. Op het moment dat u besluit akkoord te gaan met onze voorwaarden en een abonnement afsluit op BizMusiq slaan wij uw (zakelijke) e-mailadres, factuurdata en analysedata op. Met analysedata die we over u verzamelen bedoelen wij onder andere:

  • Aanmelddatum
  • Het IP adres van uw router
  • Type internetbrowser
  • Bezochte pagina’s

Met welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Zodat u onze dienst kunt afnemen en in kan loggen op de muziekdienst
  • Om u op de hoogte te houden van veranderingen in onze dienstverlening
  • Klantenservice
  • Om onze dienstverlening te monitoren en eventueel te verbeteren
  • Om u op de hoogte te houden van nieuws en of relevante aanbiedingen tenzij u ons heeft laten weten dit niet te willen.

BizMusiq verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens die u bij ons achtergelaten heeft in onze database, ook als u geen actief abonnement meer heeft. De reden hiervoor is dat u – zodra u weer een abonnement zou willen afsluiten – op eenvoudige wijze het abonnement kan activeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand (wij gebruiken CSV) naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mydata@tribeofnoise.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BizMusiq wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij het afsluiten en verlengen van uw abonnement maakt BizMusiq gebruik van de veilige internetkassa van Buckaroo. Tussen Buckaroo en Tribe of Noise worden op een veilige manier beperkte bankgegevens uitgewisseld om uw betaling te controleren, af te ronden en te administreren. Buckaroo heeft zelf ook een privacyverklaring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BizMusiq gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw inlogsessie. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies minimaliseren en zelfs volledig blokkeren via uw internetbrowser instellingen. Houdt u er wel rekening mee dat met het volledig blokkeren van cookies, dus ook onze sessie cookies, u niet meer in kunt loggen op onze dienstverlening.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ondanks dat geen enkele methode van online distributie en opslag van data 100% veilig is neemt BizMusiq de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

Heeft u vragen, verbeterpunten of opmerkingen rondom uw persoonsgegevens op BizMusiq dan kunt u ons bereiken via mydata@tribeofnoise.com

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de onze klantenservice op 020 775 44 11.